Implantološki sustav koji koristimo je, sasvim sigurno, najnapredniji sustav za rješavanja problema nedostatka kosti i nudi bezbrojne mogućnosti, uz minimalnu invazivnost, predvidivost, sigurnost pacijenta, reverzibilnost i dugovječnost usađenih implantata.

Najčešće pitanje koje mi pacijenti  u mojoj klinici postavljaju glasi:»Doktore, d li je to moguće napraviti? Moj doktor dentalne medicine mi je rekao da kod mene nema dovoljno kosti za ugradnju dentalnih implantata». Odgovor, koji rado koristim i kao uvodni svojih inozemnih i domaćih predavanja, je sljedeći:» U dentalnoj implantologiji nema nemogućih stvari, a uspjeh terapije ovisi o znanju i iskustvu dentalnog tima, motivaciji pacijenta, vremenu potrebnom za cjelokupnu terapiju i financijskim mogućnostima pacijenta».

Implantološki sustav koji koristimo je, sasvim sigurno, najnapredniji sustav za rješavanja problema nedostatka kosti i nudi bezbrojne mogućnosti, uz minimalnu invazivnost, predvidivost, sigurnost pacijenta, reverzibilnost i dugovječnost usađenih implantata.

 Upotreba posebnih nadogradnji, izrađenih od titana i zlata, a na koje se protetska suprastruktura fiksira vijcima, jamstvo je dugovječnosti implantata, budući je, uz odgovarajuću higijenu, mogućnost nastanka upale oko usađenih implantata, minimalna.

Uz sve navedeno, naš tim, od glavnog operatera dr. Flegara, preko medicinske sestre do dentalnog tehničar je vrhunski educiran i vrlo iskusan u izvođenju i protetskom rješenju i najkompleksnijih slučajeva, što procedure imedijatnog opterećenja jednog ili više implantata, svakako jesu.  Veliki kirurško-implantološki zahvati kao što su All on 6 ili All on 4, naša su svakodnevnica, a dugačak je popis zadovoljnih pacijenata, koji su širokog osmijeha izašli iz naše klinike, samo 24 sata nakon ugradnje implantata.