Oralna kirurgija Općenito

Općenito

Oralna kirurgija je specijalistička grana dentalne medicine koja obuhvaća različite kirurške zahvate u oralnoj šupljini pacijenta.

U Stomatološkoj ordinaciji dr. Tomislav Flegar možete obaviti sve oralno-kirurške zahvate, ili zasebno ili kao dio predimplantološke i implantološke terapije, a posebno ističemo da već dugi niz godina obavljamo sljedeće zahvate:

  • Vađenje zuba
  • Komplicirano vađenje zuba
  • Vađenje umnjaka
  • Apikotomije
  • Operacije cista
  • Podizanje dna maksilarnog sinusa
  • Sve vrste augmentacije (nadogradnje) kosti
  • Širenje alveolarnog grebena

Prigodom oralno-kirurških zahvata služimo se mikro-kirurškim pristupom te koristimo piezzotom, aparat koji puno manje traumatizira kost pa su i postoperativne neugodnosti poput otekline i bolova, svedene na najmanju moguću mjeru, odnosno potpuno izostaju.

Svi zahvati u oralnoj kirurgiji rade se pod lokalnom anestezijom i u potpunosti su bezbolni.