Implantologija Vsadki

Vsadki

Zobni vsadki so vijaki, ki se vgrajujejo v čeljust pacienta. Izdelani so iz titana, površina pa je obdelana z različnimi metodami - od bombardiranja ionov različnih plinov pa do ionov kalcija, kar vse omogoča boljše zaraščanje vsadka z okolico kosti. Sodobni vsadki uglednih proizvajalcev, kakršne edino tudi uporabljamo, imajo različno oblikovane posamezne dele, ki omogočajo dobro zraščanje s kostjo oziroma USPEŠNO IMPLANTACIJO. Vsak vsadek ima svojo serijsko številko in deklaracijo, kar vse dobi pacient po vgradnji.

Včasih je potrebna pri implantoloških posegih tudi dogradnja kosti oziroma tako imenovana AUGMENTACIJA. Vsadek je možno skoraj vedno vsaditi gotovo z izbiro ustrezne tehnike augmentacije, ki je najboljša in najvarnejša za pacienta. Uporabljamo vse znane metode augmentacije, še posebej pa smo specializirani in certificirani za uporabo pacientove plazme z ohranjenimi faktorji in hormoni rasti, ki je najbolj naraven in najboljši material.

Računalniški program za načrtovanje implantoloških posegov, vrhunski vsadek, znanje, odgovornost in uporaba vseh tehnik in protokolov implantacije in augmentacije, uporaba najsodobnejše biotehnologije in njena znanstvena utemeljenost v več kot 150 strokovnih člankih, sodobna oprema, dvajsetletne izkušnje, stalno izpopolnjevanje implantologov, tesno sodelovanje z Biotechnology Institutom so predpogoj za uspešno reševanje tudi najbolj zapletenih primerov.

Vsadki so najsodobnejša rešitev nadomeščanja tako enega zoba kot tudi popolnoma brezzobih čeljusti in nadomeščajo koren naravnega zoba.