O nas Naš tim

Naš tim

Tomislav Flegar

MSc. Tomislav Flegar,dr.med.dent.

MSc. Tomislav Flegar, dr.med.dent. se je rodil 27. avgusta 1965 v Zagrebu, kjer je končal Srednjo zobotehnično šolo. Na Stomatološki fakulteti v Zagrebu je diplomiral z najboljšimi ocenami, med študijem pa je opravljal demonstratorska dela na Katedri za fiziologijo, Katedri za dentalno morfologijo in na Katedri za protetiko.

V letu 1995 je odprl svojo ordinacijo, kjer se je redno še dodatno educiral na tečajih za strokovno izpopolnjevanje doma in v tujini, največkrat na področju implantologije, oralne kirurgije in protetike. Od leta 2006 se primarno ukvarja z implantologijo. Na področju implantologije in oralne kirurgije tesno sodeluje z Biotechnology Institutom (BTI), kjer je tudi „opinion leader“. Dr. Flegar ob praktičnem delu redno vodi tudi delovne tečaje in predavanja doma in v tujini.

Je član Hrvaške zbornice dentalne medicine – HKDM, Hrvaškega društva za dentalno implantologijo – HDDI, European Association for Osseointegration –EAO in American AcademyofImplantDentistry – AAID. Redno objavlja članke v tisku in na zdravstvenih portalih. K vsakemu pacientu pristopa individualno, vse pa profesionalno in v skladu s potrebami, željami in možnostmi. Vodilo profesionalnega življenja dr. Flegarje je želja po nenehnem izpopolnjevanju, da bi bil vedno v toku z najsodobnejšimi tehnologijami in najnovejšimi delovnimi metodami.

Je poročen in ima enega otroka. Dr. Flegar je ljubitelj klasične glasbe, še posebej oper, ob prostem času pa se ukvarja s tenisom, golfom, ribolovom in smučanjem.

Tomislav Flegar
dr.med.dent.

MSc. Tomislav Flegar

Danijel-Beč
dr. med. dent.

Danijel Beč

Bernard Pavelić
dr. med. dent.

Bernard Pavelić

Tina Bašić
univ. spec. oec.

Tina Bašić

Ivana Domić
med. sr.

Ivana Domić

Ivana Baranašić
med. sr.

Ivana Baranašić